Regulatory

Regulator służy do celowego oddziaływania na wielkość regulowaną.

Zadaniem regulatora jest:

  • porównanie zmierzonej wielkości regulowanej z wielkością zadaną i określenie wielkości błędu regulacji.
  • w zależności od odchyłki regulacji, czasu jej trwania oraz szybkości zmian wytworzenie sygnału wyjściowego zwanego sygnałem sterującym o takiej wartości aby błąd regulacji miał dostatecznie małą wartość
  • takie kształtowanie własności dynamicznych układu regulacji aby układ był stabilny oraz zapewniał wymaganą jakość regulacji.

Sygnał wyjściowy z regulatora podawany jest na urządzenie wykonawcze (element pomiarowy), takie jak zawór, silnik elektryczny, siłownik hydrauliczny lub pneumatyczny. Element pomiarowy dokonuje przestawienia punktu pracy obiektu, odpowiednio do sygnału sterującego, tak aby sygnał wyjściowy pokrywał się z sygnałem zadanym. Należy również pamiętać o tym aby sygnał zadany był w takich samych jednostkach, w jakich jest sygnał sprzężenia z czujnika lub urządzenia wykonawczego.

Ta kategoria produktów jest pusta.