Protokół HART

     HART (ang.Highway Addressable Remote Transducer) to jeden z kilku protokołów komunikacyjnych stosowanych w automatyce procesowej. Od końca lat osiemdziesiątych XX w. na świecie zainstalowano ponad 30 mln urządzeń obiektowych wspierających tą technologię.

     HART to globalny standard wysyłania i odbierania informacji cyfrowych z wykorzystaniem analogowej pętli prądowej 4..20 mA. Działanie pętli prądowej polega na reprezentowaniu mierzonej wartości wielkości fizycznej poprzez prąd pobierany przez urządzenie pomiarowe. Zwykle wartości maksymalnej zakresu pomiarowego przypisuje się natężenie 20 mA, a wartości minimalnej natężenie 4 mA. Oprócz dużej odporności na zakłócenia, kluczową zaletą pętli prądowej jest możliwość równoległego wykorzystania linii dwuprzewodowej do zasilania urządzenia oraz transmisji danych pomiarowych. Wraz z pojawieniem się komunikacji HART pętla 4..20 mA została wzbogacona o możliwość zdalnej konfiguracji i diagnostyki „inteligentnej” aparatury kontrolno-pomiarowej. Dostosowanie pętli prądowej do transmisji zgodnej z HART polega na wyposażeniu jej w dodatkowe układy umożliwiające nałożenie na sygnał analogowy sygnału cyfrowego, w którym logicznej jedynce odpowiada częstotliwość 1200 Hz, a logicznemu zeru częstotliwość 2200 Hz. Wykorzystuje się przy tym modulację FSK (ang. Frequency Shift Keying). Ze względu na to, że średnia wartość sygnału cyfrowego (przemiennego) jest równa zeru, sygnał stałoprądowy oraz sygnał przemienny nie zakłócają się wzajemnie.