Podstawy iskrobezpieczeństwa

Zakres kursu:

 • Teoria,
 • Liniały,
 • Inklinometry,
 • Czujniki obrotu kąta,
 • Enkodery,
 • Pomiar prędkości obrotowej.

Techniki detekcji położenia liniowego, kąta obrotu, nachylenia w teorii i praktyce:

 • Teoria przegląd technik pomiarowych z naciskiem na pomiar położenia liniowego,
  kątowego i nachylenia.
 • Liniały i inklinometry przegląd rozwiązań, parametryzacja czujnik w środowisku
  PACTware, warsztaty praktyczne.
 • Pomiar kąta obrotu przegląd rozwiązań w zakresie pomiaru kąta obrotu
  (czujniki indukcyjne, enkodery optyczne i indukcyjne), parametryzacja czujnik
  w środowisku PACTware, warsztaty praktyczne.
 • Symulacja pracy w oparciu o praktyczne przykłady, wspólna analiza uzyskanych
  wyników pomiarowych.

  Czas trwania: 8 godzin

  Data: do ustalenia