Prefabrykacja szaf sterowniczych

Prefabrykacja szaf sterowniczych – ANIM

Żaden nowoczesny automatyczny system sterowania zbudowany w oparciu o układy elektryczne i elektroniczne nie może funkcjonować bez szafy sterowniczej. W szafach sterowniczych umieszcza się sterowniki, falowniki, panele operatorskie, układy zabezpieczeń, szyny zaciskowe, przekaźniki i inne elementy niezbędne do realizacji konkretnego algorytmu sterowania. Jako firma kompleksowo obsługująca klientów w obszarze automatyki przemysłowej, prefabrykacja szaf sterowniczych to jedna z oferowanych przez nas usług.

 

Prefabrykacja szaf sterowniczych – opcja dostawy pod klucz wraz z projektem

W przypadku nowych aplikacji, które nie zostały jeszcze profesjonalnie zaprojektowane, przedstawiciel naszej firmy umawia się z inwestorem na wizję lokalną, gdzie zostaje zapoznany z problemem i oczekiwaniami klienta względem systemu sterowania, który ma zostać wykonany. Na podstawie rozmowy sporządza notatki, które staną się niezbędnym materiałem do procesu wyceny usługi prefabrykacji szafy sterowniczej lub całego układu automatyki. Jeżeli system jest bardziej rozległy i skomplikowany, często wymagana jest późniejsza korespondencja elektroniczna z ewentualnymi planami budynków, hal, maszyn, czy kartami katalogowymi wymaganych urządzeń i innych danych niezbędnych do oszacowania kosztów wykonania szafy sterowniczej. Jako firma z dużym doświadczeniem w prefabrykacji szaf sterowniczych oferujemy wszelką pomoc w doborze aparatury, optymalizacji układu pod względem liczby zastosowanych urządzeń i połączeń pomiędzy nimi. Instalujemy wyłącznie komponenty sprawdzonych producentów, których jakość została przez nas zweryfikowana podczas wieloletniej praktyki. Zwykle staramy się dopasować standard produktu końcowego do instalacji docelowej, bazując na zasadach przyjętych w danym zakładzie przemysłowym. Prefabrykowane przez nas szafy sterownicze posiadające sterownik PLC mogą zostać dostarczone w sposób kompletny, czyli z zaprogramowaną jednostką CPU. Dostarczony przez inwestora algorytm działania układu sterowania pozwoli na napisanie programu i załadowanie go do sterownika. Obsługujemy niemal wszystkie dostępne na rynku automatyki przemysłowej sterowniki programowalne. Oferujemy także projektowanie i wykonywanie wizualizacji procesów przemysłowych prezentowanych na panelach operatorskich i innych wyświetlaczach wybranych przez inwestora. Prefabrykacja szaf sterowniczych w naszej firmie polega na zaprojektowane i wykonaniu przez nas szaf i dostarczeniu ich z pełną dokumentacją techniczną, włączając schematy elektryczne, rysunki z rozmieszczenia aparatów i materiały dotyczące zastosowanych urządzeń.

 

Prefabrykacja szaf sterowniczych na podstawie gotowego projektu

Istnieje możliwość wykonania przez nas dowolnej szafy sterowniczej lub rozdzielnicy elektrycznej na podstawie gotowego projektu, dostarczonego przez inwestora. W takim przypadku nasza wycena zwykle obejmuje koszt usługi prefabrykacji i materiału, czyli obudowy i wszystkich aparatów przewidzianych w projekcie. Istnieje możliwość dostawy szafy sterowniczej z zaprogramowanym PLC, jeżeli taka jednostka została przewidziana w projekcie. W takiej sytuacji niezbędne jest dostarczenie algorytmu programu. Jako firma z bogatym doświadczeniem zajmujemy się także weryfikacją i ewentualną optymalizacją projektów pod kątem zastosowanej aparatury, niezawodności, czy nawet niepoprawności działania. Zdarza się, że dostarczane projekty są przestarzałe i prefabrykacja szaf sterowniczych na ich podstawie jest w praktyce niemożliwa. Niezbędna jest wówczas aktualizacja materiałów, bo te zastosowane w dokumentacji nie są już dostępne. Wszelkie problemy z tym związane rozwiązujemy sami, w porozumieniu z inwestorem.