System PICK-TO-LIGHT

            System Pick to light jest to system weryfikacji pobrania, służący do usprawnienia pracy osób, których czynności wymagają zachowanie prawidłowej kolejności lub są powtarzalne. Osoba wykonująca szereg zadań pobiera odpowiedni element z miejsca podświetlonego przez sygnalizator optyczny. Pracownik zwolniony jest z obowiązku sprawdzania w specyfikacji który element należy pobrać, a także zapobiega przed pomyłką w przypadku wystąpienia rutyny. Urządzenia sygnalizacyjne wyposażone są w czujniki kontrolujące czy został pobrany prawidłowy produkt. W przypadku pobrania właściwego komponentu podświetlenie sygnalizatora zmienia kolor, a sygnalizator przy kolejnym produkcie zostaje podświetlony. W przypadku gdy zostanie pobrany zły element pracownik zostanie o tym poinformowany kolejną zmianą koloru lub sygnałem dźwiękowym. W ten sposób zastosowanie systemu zwiększa efektywność pracy a także ogranicza możliwość wystąpienia błędu.

Zastosowanie:

            Systemy Pick To Light doskonale sprawdzają się przy produkcji ręcznej w której występuje wiele elementów składowych. Kontrola pobrania materiałów do produkcji pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości produktu końcowego, a także zmniejsza ilość reklamacji. Mamy pewność, że na etapie montażu nie został pominięty żaden detal lub nie został wykorzystany inny, podobny lecz o innej wytrzymałości lub z innego materiału.

            Innym zastosowaniem przedstawianej technologii są magazyny. Sygnalizator i czujniki z powodzeniem stosowane są na regałach z których magazynierzy pobierają elementy. W czasie kompletowania zestawu prze magazynierów występuje ryzyko pobrania złego elementu, często o dużo większej wartości lub przeznaczonych dla innego odbiorcy. Przykładem mogą być magazyny w przemyśle farmaceutycznym, gdzie niewielkie opakowania leków są kosztowne a pomyłka może nieść za sobą wiele konsekwencji. 

 

 

            Oferujemy kompleksowe rozwiązanie systemów Pick To Light. Dostarczamy kompletny zestaw dopasowany do Państwa potrzeb, rozpoczynając od sygnalizatorów i czujników weryfikacji pobrania przez jednostę logiczną zarządzającą cały układem kończąc na komponentach zasilających, elementach montażowych oraz przewodach. W przypadku gdy prowadzenie przewodów jest utrudnione system Pick To Light może być połączony z systemem transmisji bezprzewodowej. Posiadając dużej doświadczenie w integracji systemów automatyki możemy zainstalować oraz uruchomić system Pick To Light w Twojej firmie.