Przemysł 4.0

            Przemysł 4.0 jest to pojęcie odnoszące się do czwartej rewolucji przemysłowej która towarzyszy nam od kilku ostatnich lat. Dotyczy ona głównie możliwości komunikacyjnych maszyn i urządzeń w sposób zdalny oraz archiwizację i analizę danych.

            Z pierwszą rewolucją przemysłową mieliśmy do czynienia w XVIII wieku. Przy produkcji rozpoczęto wykorzystywać maszyny parowe. Przyczyniło się to do znacznego rozwoju gospodarczego, ponieważ możliwości produkcyjne zwiększyły się, zastępując siłę mięśni napędami parowymi. Druga rewolucja dotyczyła wynalezienia linii produkcyjnej i miała miejsce na początku XX wieku. Jedną z pierwszych i z pewnością tą która uzyskała największy rozgłos była linia produkcyjna w fabryce Forda w Highland Park. Zastosowanie energii elektrycznej a także zrewolucjonizowanie produkcji masowej stało się dobrą podstawą dla przemysłu który znamy w czasach dzisiejszych. Kolejna, trzecia rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w latach 70 ubiegłego wieku za sprawą wynalezienia programowalnych układów logicznych. PLC wprowadziły nową jakoś produkcji oraz zwiększyły znacząco wydajność maszyn. Zwiększenie automatyzacji poprzez sensory, roboty przemysłowe i oprogramowanie sprawiło, że maszyny stały się niezależnymi układami. Wraz w wynalezieniem Internetu wkroczyliśmy w czwartą rewolucję przemysłową.

            Podstawą Przemysłu 4.0 jest Internet Rzeczy (IoT). Obejmuje on technologie, dzięki którym mamy dostęp do danych za pomocą Internetu. Rozwiązanie to pozwala na pełną automatyzację procesu produkcyjnego. Inteligentne czujniki gromadzą dane dotyczące pracy urządzeń, które możemy wykorzystać zarówno przy organizacji prac konserwacyjnych (zarządzanie utrzymaniem ruchu, przewidywanie awarii przy pomocy algorytmów) jak i monitorowania procesów produkcyjnych. Analiza danych w czasie rzeczywistym pozwala na natychmiastowe reagowanie na zachodzące zmiany oraz wprowadzanie usprawnień. Inteligenta logistyka w odniesieniu do IoT oznacza optymalizację stanów magazynowych, automatyzację transportu przez autonomiczne pojazdy na terenie zakładu oraz automatyczne zamówienia brakujących podzespołów. Inną gałęzią doskonale oddającą omawianą idee jest robotyzacja produkcji. Inteligentne systemy w tej dziedzinie pozwalają na bezpieczną współprace robota z człowiekiem oraz personalizacje wytwarzanych produktów.

            Przemysł 4.0 zdobywa coraz większą popularność w Polskich przedsiębiorstwach. Zastosowanie inteligentnych rozwiązań niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak automatyzacja produkcji, usprawnienie procesów decyzyjnych a także zminimalizowanie kosztów.