Kurtyny bezpieczeństwa

Kurtyny bezpieczeństwa

 

 

Zapytaj o produkt którego szukasz
Zadzwoń
pon.-pt. 8:00-16:00 Tel. 52 320 62 70Pogotowie automatyki 24h Tel. POKAŻ
Wyślij e-mail: anim@anim.com.pl

Kurtyny bezpieczeństwa ANIM

Kurtyny bezpieczeństwa są to układy optoelektroniczne składające się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika. Nadajniki posiadają szereg zsynchronizowanych modulowanych diod, które generują wiązkę światła podczerwonego. Odbiorniki wyposażone są w taką samą ilość fotodetektorów odbierających światło. Wiązki przesyłane z nadajnika do odbiornika ustawione są równolegle względem siebie. Ostęp pomiędzy wiązkami kurtyny bezpieczeństwa nazywamy rozdzielczością i jej wartość jest uzależniona od funkcji ochronnej.

 

Kurtyny bezpieczeństwa – jak działają?

Podstawowym zadaniem kurtyn bezpieczeństwa jest ochrona człowieka przed dostępem do strefy niebezpiecznej. W tym celu przesyłane są wiązki światła podczerwonego z nadajnika kurtyny bezpieczeństwa do odbiornika. Jeżeli w obszarze działania minimum jedna wiązka światłą zostanie przerwana oznacza to, że została wykryta część ciała operatora (lub jakikolwiek przedmiot nieprzezroczysty). W momencie przerwania wiązki urządzenie wygeneruje sygnał wyjściowy (OSSD). Wyjścia bezpieczeństwa (OSSD) są podłączone do urządzeń rozłączających (FSD), które kontrolują elementy sterujące maszyny (MPCE) natychmiast zatrzymując elementy ruchome. Kiedy obiekt przestaje być w obszarze działania, wyjście OSSD zmienia stan umożliwiając uruchomienie maszyny. Dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa stosuje się redundancję poprzez podwojenie wyjścia OSSD. W przypadku awarii wyjścia, drugie wyjście spowoduje rozłączenie układu. Ponowne uruchomienie maszyny jest możliwe po przeprowadzeniu resetu. W zależności od konstrukcji maszyny reset następuje w sposób ręczny lub automatyczny. Przyjęto, że przy pracy cyklicznej, gdzie przez kurtynę nie przechodzi całe ciało człowieka, a jedynie jego część, stosuje się reset automatyczny.

Pozwala to na usprawnienie pracy całego układu. Kiedy całe ciało przekracza kurtynę świetlną konieczny jest reset ręczny. Operator uruchamia maszynę ponownie dopiero po wyjściu ze strefy niebezpiecznej. Gdyby zastosować w tej sytuacji reset automatyczny człowiek po przekroczeniu linii kurtyny znajdowałby się w strefie niebezpiecznej podczas wznowienia pracy elementów ruchomych.

 

Kurtyny bezpieczeństwa – muting

W kurtynach bezpieczeństwa istnieje funkcja muting, która umożliwia wygaszenie kurtyny na czas przejazdu obiektu. Znajduje to zastosowanie w aplikacjach, gdzie w procesie wymagane jest wejście lub wyjście obiektu ze strefy niebezpiecznej, na przykład wjazd produktu do maszyny pakującej lub wyjazd taśmy transportowej spod prasy. W celu identyfikacji obiektów przekraczających kurtynę stosuje się czujniki mutingu. Przysłonięcie wiązki sensorów powoduje wstrzymanie działania kurtyny. Jedynie odpowiednie umiejscowienie czujników gwarantuje prawidłową pracę systemu. Sensory powinny być zainstalowane w taki sposób, aby przekroczenie kurtyny przez człowieka natychmiast wyłączyło element ruchomy. Najczęściej stosuje się dwa sposoby implementacji detektorów: równolegle i szeregowo.

 

Kurtyny bezpieczeństwa – podsumowanie

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa ruchome części zagrażające bezpieczeństwu muszą być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający całkowicie dostęp ludzi. Zdarzają się przypadki, w których wykorzystanie jednej kurtyny świetlnej jest niewystarczające. W tej sytuacji stosuje się wykonania kaskadowe. Kurtyny bezpieczeństwa instaluje się szeregowo i podłącza do jednego przekaźnika, ograniczając w ten sposób ilość komponentów w systemie bezpieczeństwa. Instalacja kurtyny kaskadowej umożliwia całkowite osłonięcie urządzenia bez pozostawienia stref niezabezpieczonych.

Podsumowując, kurtyny bezpieczeństwa należy traktować jako jeden z kluczowych elementów chroniących człowieka przed ruchomymi częściami maszyn. Brak kurtyn bezpieczeństwa w otoczeniu robotów, odsłoniętych wałów napędowych, taśmociągów i innych niezabudowanych, niezabezpieczonych urządzeń może stanowić spore naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pracy.