Kontrolery prędkości obrotowej

Kontrolery prędkości obrotowej

 

Zapytaj o produkt którego szukasz
Zadzwoń
pon.-pt. 8:00-16:00 Tel. 52 320 62 70Pogotowie automatyki 24h Tel. POKAŻ
Wyślij e-mail: anim@anim.com.pl

   Kontrolery prędkości obrotowej analizują częstotliwość impulsów generowanych przez czujnik zainstalowany przy wale silnika, przekładni lub innym elemencie obrotowym, którego pracę chcemy nadzorować. W tym celu bardzo często stosuje się czujniki indukcyjne, fotoelektryczne lub magnetyczne. Dobrym przykładem kontrolera prędkości obrotowej jest urządzenie serii IM21 producenta Turck. Do układu można podłączyć standardowe czujniki PNP lub sensory typu NAMUR, zapewniając tym samym kontrolę zwarcia i przerwy w obwodzie. Urządzenie może być parametryzowane i konfigurowane za pomocą PC (FDT/DTM). W tym celu moduł podłącza się do PC za pośrednictwem 3,5 mm złącza typu "jack" znajdującego się w przedniej części (przewód serwisowy IM-PROG III należy zamówić osobno z firmy TURCK). Podstawowe parametry można ustawić za pomocą przycisków i wyświetlacza znajdującego się z przodu urządzenia lub za pośrednictwem interfejsu prądowego i HART®. Każde z dwóch wyjść przekaźnikowych monitoruje zdefiniowany próg. Dwa przekaźniki monitorują również spadek/wzrost poza wartości graniczne okna. Wyjście tranzystorowe można wykorzystać również jako dzielnik impulsów. Wartość pomiarowa jest na stałe wpisywana do pamięci pierścieniowej, która umożliwia zapis do 8000 punktów. Proces zapisywania jest przerywany po pojawieniu się odpowiedniego zdarzenia, np. przekroczenie wartości granicznej. Następnie można odczytać zapis sygnału. Histereza przełączania jest definiowana przez ustawione punkty załączenia i wyłączenia. Opóźnienie wyłączenia może być stosowane w celu uniknięcia komplikacji w przypadku nagłych skoków częstotliwości. Istnieje wersja kontrolera z wejściami iskrobezpiecznymi, nie ma zatem potrzeby stosowania pośrednich separatorów w aplikacjach, gdzie czujniki instalowane są w obszarach zagrożenia wybuchem.

Czujniki zalecamy zamontować przez wykorzystanie impulsatora obrotowego. W celu połączenia impulsatora z wałem maszyny można zastosować dodatkowy magnes tak, jak pokazano to na poniższym rysunku. Impulsator posiada wewnętrzny element obrotowy z dwoma inicjatorami. Zastosowany czujnik indukcyjny generuje zatem 2 impulsy na obrót. Dostępne są również wersje generujące 4 lub 8 imp/obrót.

 

 

Szczegółowy opis impulsatorów dostępny jest tutaj http://anim.com.pl/product/impulsatory