Anna Kufel

Anna Kufel

Kontakt:

tel. 52 320 62 70,
e-mail: biuro@anim.com.pl

Funkcje :

- wspólnik firmy ANIM,
- nadzór Działu Księgowości i Kadr,
- nadzór Działu Logistyki.