Zastosowania

Zabezpieczenie robota paletyzującego

     Roboty paletyzujące zwiększają wydajność w procesie pakowania produktów, lecz wykorzystanie ich wiąże się z zastosowaniem środków ostrożności.

     Automatyczne urządzenia pakujące zwykle zabezpieczone są ogrodzeniem, ograniczającym dostęp personelu do strefy niebezpiecznej, pozostaje jednak  problem otwartego wyjazdu przenośnika transportowego. W tym celu zastosowano optyczne kurtyny bezpieczeństwa z mutingiem. Zabezpieczenie zapewnia swobodny wyjazd produktów ze strefy pakowania tym samym całkowicie ograniczając dostęp ludzi do tej strefy. Przerwanie wiązek kurtyny powoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny. Do ponownego startu wymagany jest reset ręczny. Czujniki mutingu mają za zadanie wykrycie palety na przenośniku i tymczasowe wstrzymanie pracy kurtyny na czas wyjazdu produktów ze strefy niebezpiecznej. Mając na uwadze fakt, iż palety odbierane są przez wózki widłowe, przez co narażone są na uszkodzenia mechaniczne zdecydowano o wykorzystaniu kurtyn w solidnej metalowej obudowie z szybą cofniętą w stosunku do przedniej płaszczyzny urządzenia.

    Będąc w zgodzie z normami załączenie mutingu sygnalizowane jest za pomocą kolumny sygnalizacyjnej. Ponadto z każdej strony zastosowano grzybkowe wyłączniki awaryjnego zatrzymania serii SSA. Charakteryzują się one podświetleniem w kolorze żółtym, dzięki czemu są one dobrze widoczne. Wciśnięcie przycisku skutkuje zatrzymaniem maszyny, a także podświetleniem w kolorze czerwonym.

     Kolejnym środkiem ochrony są wyłączniki magnetyczne zainstalowane na drzwiach wygrodzenia. Otwarcie furtki powoduje zatrzymanie pracy robota paletyzującego. Wszystkie urządzenia bezpieczeństwa podłączone zostały do kontrolera programowalnego SC-26, gdzie zostały zaprogramowane wszystkie funkcje logiczne układu. Kontroler wyposażony w redundantne wyjścia OSSD zapewnia najwyższy stopień ochrony zgodny z kategorią 4 PL e, SIL 3, a dodatkowe wyjścia tranzystorowe pozwalają na sygnalizację aktualnego stanu układu bezpieczeństwa.