Zastosowania

Pozycjonowanie platformy w oparciu o RFID

Opis aplikacji:

Samojezdna platforma pełni rolę łącznika pomiędzy magazynem a miejscem dalszej obróbki  pobranego wcześniej materiału. W aplikacji zastosowane zostały dwie platformy dwu torowe służące do transportu pomiędzy dwoma taśmociągi pobierającymi materiał z magazynu oraz 7 taśmociągami skośnymi przekazującymi go do dalszej obróbki. Do prawidłowego działania aplikacji oraz dokładnej wizualizacji jej pozycji niezbędne było zebranie 5 kombinacji 3 sygnałów dla każdego taśmociągu. Zakres zastosowania otrzymanych pozycji:

  • wymuszenie zmniejszeniu prędkości platformy wjazd do strefy rozładunku / załadunku
  • wjazd  w pozycję rozładunku pierwszego/drugiego toru
  • wyjazd ze strefy rozładunku / załadunku przyspieszenie

Trudne warunki panujące w miejscu pracy maszyny wymagają od sprzętu wysokiego stopnia szczelności oraz odporności mechanicznej. Ponadto metoda pozycjonowania platformy musiała być odporna na zakłócenia wynikające np. przysłonięcie pola widzenia czujnika przez kawałek materiału transportowanego na platformie.

Opis zastosowanego rozwiązania:

W celu uzyskania jak najwyższej niezawodności a zarazem spełnienia wymagań stawianych przez  aplikację do uzyskania informacji o pozycji platformy wdrożony został system RFID. Rozwiązanie opierało się o zamontowanie  na dwóch bokach platformy po 4 tagi oraz 2 głowice przy każdym z taśmociągów. Dodatkowo przy każdej parze głowic został zamontowany programowalny moduł BL67 z rozszerzeniami o stopniu ochrony IP67 przetwarzający dane odczytane przez głowice. W chwili wjazdu nośnika w strefę widzenia głowicy przekazywana jest informacja zawarta na tagu do programowalnego moduł gdzie w kolejnym kroku program w zależności od otrzymanych informacji  wystawia właściwą kombinację 3 wyjść binarnych.

Środowisko programistyczne:

  • Codesys                                                                                                                                                                             
  • PactWare

Zastosowane komponenty