Zastosowania

Pomiar temperatury w strefie Ex z sygnalizacją alarmową

     Temperatura to jedna z najczęściej mierzonych wielkości fizycznych w aplikacjach przemysłowych. Dla wielu procesów produkcyjnych ma ona kluczowe znaczenie, dlatego dużą wagę przywiązuje się do jakości stosowanych urządzeń pomiarowych. Na szczególną uwagę podczas doboru aparatury zasługują urządzenia, które mają być przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. Ich budowa oraz rodzaj ochrony przeciwwybuchowej mają bowiem istotny wpływ na bezpieczeństwo maszyn i ludzi obsługujących proces technologiczny.

     Dobrym przykładem ukazującym właściwy dobór aparatury jest zrealizowana aplikacja pomiaru temperatury etanolu w rozlewni alkoholu. Pomiar miał odbywać się w czterech punktach, zlokalizowanych w 1 strefie zagrożenia wybuchem. Sygnał z czujników temperatury miał być konwertowany na sygnał prądowy 4..20 mA i przesyłany do nadrzędnego systemu sterowania. Według założeń projektowych, aktualna wartość temperatury w °C powinna być wyświetlana w sterowni (obszar bezpieczny) na niewielkim wyświetlaczu, a przekroczenie zadanej wartości granicznej miało być sygnalizowane poprzez syrenę alarmową znajdującą się w 2 strefie zagrożenia wybuchem.

     Ze względu na specyfikę aplikacji zdecydowano się na zastosowania iskrobezpiecznych czujników temperatury Pt100 serii S5MI producenta Georgin. Uwzględniając znaczą odległość punktów pomiarowych od sterowni wybrano wersję 4-przewodową – podwójna kompensacja. Budowa czujników serii S5MI umożliwia wymianę samego wkładu pomiarowego, bez konieczności rozszczelnienia instalacji procesowej, co jest bardzo istotne z punktu widzenia służb utrzymania ruchu. Jako urządzenia towarzyszące dla każdego z czujników Pt100, wyspecyfikowano przetwornik temperatury Turck IM34-14Ex-CDRi. Zadaniem przetwornika oprócz zapewnienia izolacji galwanicznej jest wyznaczenie zmian rezystancji czujnika Pt100 zależnych od temperatury, a następnie ich liniowa konwersja na wyjściowy sygnał prądowy w standardzie 4..20 mA. Wbudowany wyświetlacz umożliwia wskazanie aktualnie mierzonej temperatury, a jedno z trzech wyjść przekaźnikowych wykorzystano do aktywacji syreny dźwiękowej DS 5 producenta Pfannenberg, przeznaczonej do pracy w 2 strefie zagrożenia wybuchem – ochrona Ex nA.

     Należy zaznaczyć, że każde połączenie pomiędzy iskrobezpiecznym czujnikiem temperatury,
a separatorem było zrealizowane z wykorzystaniem przewodu w niebieskiej otulinie serii ÖLFLEX® EB producenta LAPP lub IB-BiT producenta Bitner.