Zastosowania

Kontrola wynajęcia dźwigów budowlanych

Opis aplikacji:

Wiele dźwigów budowlanych jest wynajmowanych. Daty płatności spółek budowlanych do wypożyczalni mogą być różne. Niektóre z nich nie płacą w terminie.

Wymagania:

Możliwość zdalnego wyłączenia dźwigu

Rozwiązanie:

Jeśli rachunki nie zostały opłacone, a wniosek o płatność nie został przyjęty, wypożyczalnia dźwigów może wyłączyć dźwig wysyłając SMS do dedykowanego

przekaźnika SMS. Jeśli płatność miała miejsce, dźwig można włączyć, wysyłając inny SMS do przekaźnika SMS.

 

 

Zastosowane komponenty