Zastosowania

Kontrola próżni w układzie przenoszenia produktów

     Czujnik alarmuje o rozszczelnieniu instalacji. Próżnia potrzebna jest do prawidłowego działania ssawek na chwytaku robota.