Zastosowania

Kontrola otwarcia zaworu w strefie Ex

Opis aplikacji:

Potrzebna jest kontrola otwarcia zaworu pneumatycznego oraz jego poprawnego działania. Zawór pracuje w strefie zagrożonej wybuchem. Informacja o otwarciu zaworu musi dotrzeć do sterownika .

Wymagania:

 • czujnik wykrywający położenie zaworu, który może pracować w strefie Ex
 • sygnał z czujnika podany na wejście przekaźnikowe sterownika
 • IP67
 • czujnik musi być zamontowany na istniejącym napędzie

Rozwiązanie:

Do aplikacji wykorzystano podwójny czujnik indukcyjny producenta Turck, który może pracować w strefie zagrożonej wybuchem. Czujnik pracuje z elementem pozycjonującym, który jest zamontowany na trzpieniu zaworu i informuje o jego położeniach krańcowych. Czujnik ma dwa wyjścia NAMUR. 4-żyłowym przewodem w niebieskiej otulinie sygnał wysyłany jest do szafy sterowniczej, do separatora dwukanałowego serii IM1 z wyjściami przekaźnikowymi. Następnie sygnał podawany jest na wejście sterownika.

Parametry:

czujnik podwójny

 • dwa wyjścia NAMUR
 • ATEX II 2 G / ATEX II 1 D
 • SIL 2
 • możliwość zamontowania na wszystkich standardowych napędach zaworów.
 • IP67

przewód do obwodów iskrobezpiecznych

 • niebieska otulina
 • 2- 4- żyły
 • 2, 5, 10, 25 m długości
 • wykonania z zarobionymi wtyczkami

separator IM1

 • pełna separacja galwaniczna
 • kontrola obwodów wejściowych pod względem zwarcia, przerwy w obwodzie
 • możliwość instalacji w strefie 2
 • jeden lub dwa kanały
 • wyjścia tranzystorowe lub przekaźnikowe

 

* powyższe rozwiązanie to jedynie propozycja dla aplikacji w konkretnym miejscu.

Każdy projekt jest rozwiązywany indywidualnie przez naszą firmę.