Zastosowania

Kontrola filtrów w instalacji z chłodziwem

Opis aplikacji:

W fabryce chłodziwo jest podawane do maszyn z głównego zbiornika zakładowego. Instalacja pracuje w układzie zamkniętym, przed powrotem do zbiornika chłodziwo przepływa przez filtry. Mimo cyklicznej wymiany filtrów czasami podczas pracy instalacja traci drożność.

Wymagania :

- sygnalizacja spadku przepływu

- informowanie służb UR o zapchaniu filtrów przez SMS

Rozwiązanie:

Zamontowano czujnik obecności przepływu w instalacji chłodziwa. Sygnał z czujnika trafia do przekaźnika z modułem GSM. Służby UR są ostrzegane SMSem jeżeli przepływ zmniejszy się poniżej ustalonego progu i mogą przeczyścić lub wymienić filtry nie narażając fabryki na postój.