Zastosowania

Kontrola ciśnienia w sprężarkowni

Opis aplikacji:

Zakładowa sprężarkownia działa bez nadzoru, służby UR nie mają możliwości szybkiej reakcji w przypadku awarii. Potrzebna jest informacja o awarii ( sms na telefon służbowy ).

Awaria będzie wykrywana dzięki kontroli ciśnienia na początku instalacji sprężonego powietrza.

Wymagania:

Przetwornik z przyłączem procesowym ½’’

Moduł GSM

Możliwość odpytania o aktualny stan ciśnienia przez GSM

Informacja SMS o dwóch progach przełączenia

Informacja o zaniku napięcia

Rozwiązanie:

Zastosowano przetwornik ciśnienia, zakres: 0…10bar. Podłączony został do  króćca  ½” na samym początku sieci sprężonego powietrza. Sygnał z przetwornika trafia do przekaźnika z modułem GSM. Przekaźnik zaprogramowano na wysyłanie SMS z informacją o spadku ciśnienia poniżej 7,5 bara oraz wzrostu powyżej 9,5 bara