Zastosowania

Kontrola przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych

Opis aplikacji:

Bardzo ważnym aspektem jest wentylacja pomieszczeń na statku. Informacja o braku przepływu musi natychmiast trafiać do systemu. Urządzenia pracujące na statku muszą spełniać określone warunki.

Wymagania:

  • kompaktowa obudowa
  • pomiar dopuszczony do strefy zagrożonej wybuchem

Rozwiązanie:

Zastosowano czujnik obecności przepływu typu wkładka serii FCS, który można zamontować w strefie zagrożonej wybuchem. Praca czujników przepływu typu wkładka opiera się o zasadę termodynamiki. Sonda pomiarowa jest podgrzewana o kilka °C w porównaniu do przepływającego medium. Gdy płyn opływa sondę ciepło generowane w sondzie jest odprowadzane z czujnika. Ostateczna temperatura jest mierzona i porównywana z temperaturą medium. Stan przepływu każdego medium można określić na podstawie porównania obu temperatur. Dlatego czujniki przepływu firmy TURCK pewnie kontrolują przepływ gazów i cieczy. Czujnik połączono niebieskim przewodem z kontrolerem przepływu, który ma wejścia iskrobezpieczne. Kontroler przepływu posiada cztery diody LED stanu, jak również 10-segmentowy bargraf. Użytkownik ma dostęp do software'owych opcji diagnostycznych (np. kontrola przerwy w obwodzie i zwarcia po stronie czujnika). Ponadto możliwe jest monitorowanie przepływu i temperatury medium we wcześniej określonym zakresie pracy i wyświetlania. Funkcja szybkiej nauki pomaga ustawić punkt przełączania bez programowania dolnej i górnej granicy przełączania. Dzięki pracy w oparciu o zasadę kalorymetryczną czujniki nie tylko prowadzą detekcję przepływu, ale również temperatury medium. Kontroler przepływu mogą pracować zarówno w trybie IO-Link (IOL), jak również standardowym IO (SIO) ze zintegrowanym interfejsem IO-Link. W trybie SIO wyjścia dwustanowe pracują w tradycyjny sposób. W trybie IOL prądowy sygnał procesowy jest przesyłany cyklicznie w postaci 10-bitowej wartości. Parametryzacja jest inicjowana za pomocą przycisku lub oprogramowania obsługującego interfejs IO-Link Istotna część parametryzacji realizowana jest za pomocą narzędzi opartych o pliki DTM lub IODD w ramach FDT środowiska PACTware lub za pomocą acyklicznego sterowania za pomocą ORDO (On-Request Data Objects).

Zastosowane komponenty